Letna količina padavin 1981,8 mm | Povprečna letna temperatura 10,0 °C